Сводки ДНР

Сводки ДНР

Сводка МО ДНР за 29 июня

Сводка МО ДНР за 28 июня

Сводка МО ДНР за 26 июня

Сводка МО ДНР за 24 июня

Сводка МО ДНР за 23 июня

Сводка МО ДНР за 22 июня

Сводка МО ДНР за 20 июня

Сводка МО ДНР за 16 июня

Сводка МО ДНР за 15 июня

Сводка МО ДНР за 14 июня